Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies. Ik ga akkoord Ik ga niet akkoord

BoD - CEO & CFO - Comités

  • De huidige samenstelling van de Raad van Bestuur van Greenyard NV wordt hieronder weergegeven:
Director's name Date of (re)appointment Term of office ends on Executive/non-executive

Independent/non-independent

director

Ahok BVBA rep. by Mr. Koen Hoffman 04/10/2017 AGM 2020 Chairman, Non-executive Independent

Deprez Invest NV

rep. by Mr. Hein Deprez

19/06/2015 AGM 2019 Executive  Non-independent director
Ms. Hilde Laga 25/11/2014 AGM 2019 Non-executive Independent director

Management Deprez BVBA

rep. by Ms. Veerle Deprez

19/06/2015 AGM 2019 Non-executive Non-independent director
Mr. Thomas Borman 19/06/2015 AGM 2019 Non-executive Non-independent director

Bonem Beheer BVBA

rep. by Mr. Marc Ooms

19/06/2015 AGM 2019 Non-executive Non-independent director
Ms. Valentine Deprez 26/01/2018 AGM 2019 Non-executive Non-independent director

Gescon BVBA rep. by

Mr. Dirk Van Vlaenderen

05/07/2016 AGM 2019 Non-executive Independent director

Intal BVBA

rep. by Mr Johan Vanovenberghe

19/06/2015 AGM 2019 Non-executive Non-independent director
Aalt Dijkhuizen B.V. rep. by Mr. Aalt Dijkhuizen 21/02/2017 AGM 2020 Non-executive Independent director

 

  • CEO & COO

CEO - Hein Deprez *
COO - Carl Peeters *

  • Comités

De Raad van Bestuur wordt bijgestaan door vier adviescomité: de auditcomité, de nominatiecomité, de renumeratiecomité en het strategische comité:

 

Director's name Audit Committee Remuneration Committee Nomination Committee Strategic Committee
Ahok BVBA rep. by Mr. Koen Hoffman        
Deprez Invest NV rep. by Mr. Hein Deprez     C C
Ms. Hilde Laga M      
Management Deprez BVBA rep. by Ms Veerle Deprez   M M  
Mr. Thomas Borman M     M
Bonem Beheer BVBA rep. by Mr. Marc Ooms     M M
Ms. Valentine Deprez        
Intal BVBA rep. by Mr. Johan Vanovenberghe        
Gescon BVBA rep. by Mr. Dirk Van Vlaenderen C M M  
Aalt Dijkhuizen B.V. rep. by Mr. Aalt Dijkhuizen   C M M
C= Chairman M = Member      

Statuten van Greenyard NV

Corporate governance charter

De algemene principes en bepalingen in verband met de governance structuur van Greenyard, en meer bepaald in verband met de rol en verantwoordelijkheden, de samenstelling en werking van de Raad van Bestuur, zijn adviserende Comités en het Leadership Team (voorheen het Managementcomité), staan beschreven in het Corporate Governance Charter van de Greenyard Groep.
Greenyard volgt nauwgezet de ontwikkelingen op en past haar corporate governance structuur waar nodig aan. De Raad van Bestuur herziet het Corporate Governance Charter regelmatig en waar nodig worden aanpassingen gemaakt. In het boekjaar 2015-2016 werd het Charter herzien en gewijzigd naar aanleiding van de totstandkoming van de bedrijfscombinatie. Het gewijzigde Charter werd op 2 juli 2015 door de Raad van Bestuur goedgekeurd.
Greenyard gebruikt de Belgische Corporate Governance Code 2009 als referentiecode.

Verhandelingsreglement ('Dealing Code')

Het verhandelingsreglement (‘dealing code’) heeft tot doel ervoor te zorgen dat personen die op een gegeven moment over voorwetenschap beschikken, geen misbruik maken van, en zich niet verdacht maken van het misbruik van, dergelijke voorwetenschap en ervoor te zorgen dat deze personen dergelijke voorwetenschap vertrouwelijk houden en zich onthouden van marktmanipulatie.
Het verhandelingsreglement werd herzien naar aanleiding van Verordening (EU) Nr. 596/2014 van 16 april 2014 betreffende marktmisbruik. De aangepaste versie die met ingang van 3 juli 2016 van toepassing is, werd door de Raad van Bestuur van 5 juli 2016 goedgekeurd en bekrachtigd.

 

Gedragscode

Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur

Prospectus

Algemene aandeelhoudersvergadering

Transparency disclosures

Contact

Greenyard NV
Strijbroek 10
2860 Sint-Katelijne-Waver (Belgium)

t. +32 (0)15 32 42 00
f. +32 (0)15 32 42 01

info@greenyard.group